ครูสอนภาษาอังกฤษอิสระ
- เคยเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี
- เคยเป็นวิทยาการสอนภาษาอังกฤษให้พนักงาน บริษัท ไทยเรยอน ป่าโมก - เคยเป็นวิทยากรสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติที่ บริษัท ไทยเรยอน ป่าโมก
- รับสอนภาษาอังกฤษส่วนตัวที่บ้านของผู้สอน/ที่บ้านของผู้เรียน สำหรับนักเรียนระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย
- รับสอนการสื่อสารภาษาไทยให้คนต่างชาติ เป็นกลุ่ม/ตัวต่อตัว
- สอนตัวต่อตัวขั้นต่ำชั่วโมงละ 100 บาท ขึ้นอยู่กับระดับชั้น

อ่างทอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว