การศึกษา: Batchelor of Arts, Majoring in Business English; Assumption
University
Master of Science of Counseling Psychology, Assumption University

เคยเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเวลา 25 ปี วิชาที่สอนคือ ภาษาอังกฤษ จิตวิยา และการพัฒนาบุคลิกภาพ และรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษเป็น part time

รับสอนเด็กระดับชั้น ป.5 - ม.3 เน้นเรื่องแกรมม่า หรือผู้ใหญ่ที่พื้นฐานแกรมม่าไม่แน่นและ ต้องการเพิ่มเติมความรู้เพื่อนำไปใช้

รับสอนเฉพาะออนไลน์ สอนอย่างน้อยครั้งละ 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและความพร้อมของผู้เรียน) ค่าสอนชั่วโมงละ 350.- สามารถโอนชำระเป็นครั้งหรือรายเดือนได้ค่ะ

รับสอนทุกวัน สามารถคุยเรื่องเวลาได้ค่ะ

ประเวศ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว