สอนกระชับ เน้นใช้สอบได้จริง และสอนในระดับความรู้พื้นฐานของแต่ละคน เรียนสบายๆ แต่ได้ความรู้แน่นอน
รายวิชาที่เปิดสอน
1.ฟิสิกส์ ม.ต้น ม.ปลาย และระดับมหาวิทยาลัย
2.วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
3.คณิต ม.ต้น ม.ปลาย
4.สถิติ ม.ปลาย และระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรปกติและอินเตอร์
5.GAT เชื่อมโยง 150 เต็ม
ประวัติการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ ) เกียรตินิยม อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์สอน
- สอนทั้งนักเรียนในระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย กว่า 6 ปี

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว