สวัสดีค่ะ ขออนุญาตแนะนำตัวเบื้องต้นนะคะ
ชื่อ-นามสกุล: สิริสวรรยา ยั่งยืน
ชื่อเล่น: เจ็ม
ประวัติการศึกษา
-ระดับมัธยมศึกษา: สายวิทย์-คณิต โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี เกรดเฉลี่ย 3.77
-ระดับปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ เกรดเฉลี่ย 3.03
-กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
-ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรกระบวนการผลิตที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนบนเครื่องบินสัญชาติเนเธอแลนด์ จ.ชลบุรี

- รับสอนวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนปลาย
- รับสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการติวสอบ, การบ้าน และทบทวนตามบทเรียน
- รับสอนทั้ง on-site และ online

*พิกัดสอน on-site: โซนศรีราชา, แหลมฉบัง
อาจคิดรวมค่าเดินทางเพิ่มเติมตามระยะทาง

ราคาค่าเรียน

Online300 บาท ต่อชั่วโมง

Online300 บาท ต่อชั่วโมง

Online300 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ ศรีราชา แหลมฉบัง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว