สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ได้ทุกชั้นปี
สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สอนศิลปะเพื่อความสนุกสนาน และ ผ่อนคลาย

เรียนสนุก สบาย เป็นกันเอง

สามารถเรียนออนไลน์ได้
ค่าบริการการสอน
-วิชาคคณิตศาสตร์ แบ่งตามลำดับชั้น
ช่วงชั้น ป.1-ป.3 อยู่ที่ 500/ชม
ช่วงชั้น ป.4-ป.6 อยู่ที่ 600/ชม
ช่วงชั้น ม.1-ม.3 อยู่ที่ 800/ชม
ช่วงชั้น ม.4-ม.6 เหมาจ่าย 1000/ชม
-วิชาภาษาอังกฤษ อยู่ที่ 600/ชม
-วิชาศิลปะ อยู่ที่ 500/ชม

โดยผู้สอนศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ช่วงเวลาทำการสอนสามารถตกลงกันได้

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว