นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประสบการณ์การสอนพิเศษประมาณ 4 ปี (เริ่มสอนตั้งแต่ตนเองอยู่ม.6)
โดยรายวิชาที่สามารถสอนได้ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
รวมไปถึงการเตรียมสอบต่างๆ
มีประสบการณ์สอนทุกระดับชั้น (อนุบาล-มัธยมปลาย)

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว