ผมทำงานด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา c, c#, visual basic, java, php, per และทางด้าน database
เช่น mysql, sql server, oracle ชำนาญในด้านการพัฒนาโปรแกม application window
และ web application
นอกจากนี้ยังรับสามารถสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาตร์ ให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ ป.5 ถึงมัธยมต้น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว