ประวิติครูผู้สอน

วรัญญาจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกียรตินิยมอันดับ2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี โดยศึกษาเครื่องดนตรีเอกไวโอลินกับอาจารย์ทัศนา นาควัชระ

ในระหว่างศึกษาอยู่นั้นวรัญญาได้เข้าร่วมแสดงดนตรีอยู่เสมอ เช่น ทัวร์ดนตรีภาคเหนือ, ค่ายดนตรีฤดูร้อน “เรียนดนตรีวิธีศิลปากร” ( Silpakorn Summer Music School ) และเข้าร่วมมาสเตอร์คลาสกับ Mr. Jong Jin Lee, Mr.Leo Phillips และ Mr.Roland Baldini หลายครั้ง

ปัจจุบันเป็นสมาชิกวง Bangkok International Community Orchestra (BICO), สมาชิกกลุ่มนักดนตรี The Sound of happiness
มีประสพการณ์ด้านสอนดนตรีมากว่า8ปี


เปิดสอน

1. ไวโอลินระดับพื้นฐาน-สูง

2. เปียโน - คีย์บอร์ดเด็กเล็ก 3-7ขวบ

3. ทฤษฎีดนตรี

4. ติวสอบเข้าคณะดนตรี


- คลาสเรียนไวโอลินสำหรับนักเรียนเดี่ยวหรือกลุ่ม

เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่3ขวบขึ้นไป ใช้หลักสูตร Suzuki เป็นหลักในการเรียน โดยจะสอนเน้นbasicเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเองได้ด้วย สามารถเสริมเพลง pop ในการเรียนได้ สามารถส่งสอบเกรดABRSM หรือ Trinity ได้


- คลาสเปียโน - คีย์บอร์ดเด็กเล็ก

เปิดรับเด็กๆวัยอนุบาลเรียนเปียโนคีย์บอร์ด ด้วยหลักสูตร Music for little Mozart ที่สอดแทรกนิทานลงไปในการเรียนดนตรี


- ติวสอบเข้าคณะดนตรี

เรียนทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ควบคู่กันอย่างเข้มข้น ฝึกหัดทำข้อสอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ

ปล. การเตรียมเข้าคณะดนตรีควรจัดเวลาเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ และความทุ่มเทนะคะสถานที่เรียน : บ้านนักเรียนหรืออื่นๆ


ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737