สวัสดีค่ะ ชื่ออุ้ม กำลังอยู่ในช่วงปิดเทอม จะขึ้นปี 1 มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างขณะทำงานทำงานหารายได้พิเศษ และมีประสบการณ์ในการสอนการบ้านกับเด็กแถวบ้านและรับติวหนังสือให้เพื่อนก่อนสอบ ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมจึงอยากหาประสบการณ์การเป็นครูและหารายได้พิเศษค่ะ 🥰

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษทั่วไป (การบ้าน)50 บาท ต่อชั่วโมง

คำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

เชียงราย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว