จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจดนตรี (เอกขับร้อง)
และปริญญาโท สาขาดนตรีศึกษา (เอกขับร้อง)
จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- มีประสบการ์สอนขับร้องมาแล้วกว่า 14 ปี
- ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนขับร้องให้กับนักศึกษาแพทบ์และคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช (วชิรพยาบาล)
- ได้รับเชิญให้เป็นผู้ฝึกสอนการขับร้องให้กับวงประสานเสียง
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล)
- ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 6 เหรียญ (2 เหรียญเงิน, 4 เหรียญทองแดง) จากการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน WCOPA 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมทีมคณะกรรมการ WCOPA Thailand
เพื่อคัดเลือกและนำทีมตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน WCOPA
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เป็นผู้ร่วมฝึกสอนตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ขับร้องนานาชาติ Eurokids Winter 2019 ณ ประเทศอิตาลี
- ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแนะนำเทคนิคการใช้เสียงสำหรับการพูด ในโครงการสัมมนาต่างๆ เช่น One Degree (สำหรับโค้ช),
How toTrain Your Voice เป็นต้น

สอนออนไลน์ นครอินทร์ นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่ พระราม 5 ราชพฤกษ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว