สวัสดีครับ ท่านผู้ที่สนใจในดนตรีไทยทุกท่าน
รับสอนดนตรีไทย และความรู้ต่างๆในศาสตร์วิชาดนตรีไทย
•ความรู้เบื้องต้น ข้อมูลพื้นฐาน และประวัติศาสตร์ดนตรีไทย
•การฝึกดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน (เพลงพื้นฐาน>เพลงเกร็ด>เพลงสองชั้น>เพลงเรื่อง>เพลงเถา>เพลงเสภา>เพลงทยอย)
•ความแม่นยำในจังหวะและทำนอง (การแม่นยำทั้งจังหวะและทำนองเป็นหัวใจหลักของการเล่นดนตรี)
•ความแม่นยำในบทเพลง (เป็นการฝึกทักษะในการจดจำในการต่อเพลงหรือเรียนเพลง จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น
•การฝึกฝนทักษะชั้นสูง (เพลงเดี่ยว เป็นการเรียนที่ผู้เรียนจะต้องมีทีกษะในการเล่นดนตรีมาพอสมควร ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอนด้วย)
•ความเข้าใจถึงสุนทรีย์ในความงดงามของดนตรีไทย
•เปิดสอน
๐เครื่องปี่พาทย์(ระนาดเอก,ระนาดทุ้ม,ฆ้องวงใหญ่,)
๐เครื่องสาย(จะเข้,ซอดัวง,ซออู้)
๐เครื่องเป่า(ขลุ่ย,ปี่)
*** เปิดสอนที่บ้านดนตรีทิงนองนอย อ.สัตหีบ
วันอาทิตย์
10.00-12.00
13.00-15.00
16.00-18.00
เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สอนออนไลน์ บางละมุง พัทยา ระยอง สัตหีบ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว