รับสอนดนตรีไทย ทั้งกลุ่ม และเดี่ยว หรือรูปแบบออนไลน์
**ระนาด** **ฆ้องวง** **ขลุ่ย** **ขิม** **ซอ** **จะเข้** และเครื่องดนตรีไทยทุกชนิด
ทั้งปี่พาทย์และเครื่องสายรวมถึงเครื่องดนตรีที่ผู้เรียนสนใจ
รับสอนดนตรีพื้นบ้าน ภาคอีสาน ภาคเหนือ ทั้งกลุ่ม และเดี่ยว หรือรูปแบบออนไลน์
**พิณ** **แคน** โหวด** **โปงลาง** **ซะล้อ** **ซึง** และเครื่องดนตรีอื่นๆ
รับสอนนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร พระ นาง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและพื้นบ้านอีสาน
บริการเช่าชุดการแสดง เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรีไทย
รวมทั้งให้บริการด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกชนิด วงดนตรีไทย การแสดงรำไทย ประกอบพิธีกรรม งานต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา
ดำเนินการสอนโดย
ดร.พงศ์จักร ยามสุข คุณวุฒิ ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชาดนตรีไทย ,คม.ดนตรีศึกษา , ปร.ด.บริหารการศึกษา
น.ส.ปิยะนุช สุขประเสริฐ คุณวุฒิ คบ.นาฏศิลป์ศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทย ,ศษ.บ.การบริหารการศึกษา

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

รับสอน *ดนตรี - นาฏศิลป์ไทย1800 บาท

ตามความต้องการของผู้เรียน

เรียนคอร์สละ 12 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1800 บาท

รับสอน *ดนตรี - นาฏศิลป์ไทย1800 บาท

ตามความต้องการของผู้เรียน

เรียนคอร์สละ 12 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1800 บาท

ราคาค่าเรียน

รับสอน *ดนตรี - นาฏศิลป์ไทย150 บาท ต่อชั่วโมง

ตามความต้องการของผู้เรียน

รับสอน *ดนตรี - นาฏศิลป์ไทย150 บาท ต่อชั่วโมง

ตามความต้องการของผู้เรียน

รับสอน *ดนตรี - นาฏศิลป์ไทย150 บาท ต่อชั่วโมง

ตามความต้องการของผู้เรียน

สอนออนไลน์ นาดูน พยัคฆภูมิพิสัย พุทไธสง มหาสารคาม ร้อยเอ็ด วาปีปทุม สตึก อำเภอสุวรรณภูมิ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว