สอนโดย ผู้จบปริญญาตรีและโทด้านคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยเครือพระจอมเกล้าฯ และ คุณวุฒิใบประกาศนียบัตรไอที ต่างๆ ดังนี้
คุณวุฒิ MScIT, OCMJEA, Enterprise System Architect Cert
ใบรับรอง AWS Certified Solution Architect (Cloud),
ใบรับรอง AI DataScience (Python),
ใบรับรอง MCTS Microsoft Technology Specialist, use C# .Dotnet
ใบรับรอง Oracle Certified Master / Oracle Certified Expert ,
ใบรับรอง Cisco Certified + Security Certified
ใบรับรอง Spring Certified + SCJP Java

สอนการเขียนโปรแกรมเชิงปฏิบัติ และมี ติวสอบใบประกาศนียบัตร Certification ต่างๆ

สอนทั้งแบบ online และ แบบออนไซต์ รวมทั้งแบบ ห้องอบรม

ผู้สมัครเรียน ได้ทุกระดับการศึกษา และ ทุกสาขาวิชาชีพที่ต้องการสร้างระบบงานโปรแกรม

ค่าคอร์ส เริ่มต้นที่ 7800 บาทขึ้นไป หรือ ชั่วโมงละ 780 บาทขึ้นไป

กลุ่ม Programming ภาษาโปรแกรมต่างๆ เช่น
GoLang , Python , Java , C# , JavaScript ES 6-12 , SQL , Rust , Dephi , etc
กลุ่ม Frontend React, Angular , VUE
กลุ่ม Backend Spring, NodeJS, Flask, .NET Core, GIN/Fibre, etc
กลุ่ม Cloud AWS , Google Cloud , Azure , etc
กลุ่ม Software Testing Cypress, Robot , etc
กลุ่ม Mobile Application Android , Flutter , Swift, etc
กลุ่ม Project Management MS Project , Jira , etc
กลุ่ม Penetration Testing Blue / Red Team Tools Config, CTF
กลุ่ม BI Tableau , Grafana , PowerBI, etc
กลุ่ม Database Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Database Design
กลุ่ม NoSQL InfluxDB, MongoDB , Redis , etc
กลุ่ม Data Science Big Data , R, Hadoop , Pandas / Python
กลุ่ม AI Spark , Tensorflow
กลุ่ม IT Monitoring ShellScript Monitoring
กลุ่ม Blockchain Solidity (Ethereum / Quorum)
กลุ่ม ERP Odoo , etc
กลุ่ม Infrastructure , Network (ทั้ง Cisco และ HW), VMWare , Linux, etc
กลุ่ม DevOps เช่น Jenkins , Git , Docker
กลุ่ม IaC เช่น Terraform , Ansible
กลุ่ม Cloud Native, Linux (หลายค่าย), Kubernetes, Istio ,Spring Cloud
กลุ่ม MicroService , Consul , Kong , Elasticsearch-EFK/ELK
กลุ่ม 3D Programming MonoGame,Game3D Unity, MAXScript
กลุ่ม Social API , Line Messaging API , Tiktok API
กลุ่ม Office App MS-Office , Excel , Automation Office
กลุ่ม Low Code พัฒนาแอพ Appian , PowerApp
กลุ่ม RPA Power Automate
กลุ่ม Enterprise Integration เช่น Spring Integration , Kafka
กลุ่ม IoT อาทิ NodeRed , Raspberry Pi , etc

- สอน เข้าใจง่าย , แนะนำการปฏิบัติทุกขั้นตอน

ราคาค่าเรียน

การเขียนโปรแกรมต่างๆ600 บาท ต่อชั่วโมง

เลือกวิชาตามที่ประกาศ

สอนออนไลน์ ราชเทวี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว