Foot Fit English with Teacher Aom 🌈
จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาตร์และพัฒนาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (เกียรตินิยมอันดับ สอนสด ตัวเมืองสุรินทร์นัดสถานที่สอนได้ค่ะ
รับสอนออนไลน์ระดับประถม 150/hr - มัธยมต้น 200/hr มัธยมปลาย 250/hr
(ประสบการณ์การสอน 4 ปี)
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

สุรินทร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว