สวัสดีค่ะ ชื่อครูณัฐ

ความเป็นมา: พื้นฐานครอบครัวเปิดโรงเรียนมากว่า50ปี
ปัจจุบันประกอบอาชีพครูและอาจารย์พิเศษ ครู👩‍💼
มีประสบการณ์สอนและงานด้านการศึกษาร่วม14ปี
ตั้งแต่ระดับ👶🏻👧🏻ปฐมวัย-👷🏻‍♀️👷🏻‍♂️มัธยมศึกษา-ปวส.👩🏻‍💻และกระตุ้นกลุ่มเด็กที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษให้สามารถเรียนร่วมในสถานศึกษา
ครูมีประสบการณ์ในโรงเรียนหลักสูตรทางเลือก/หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรโรงวิชาการ /ตลอดจนเป็นวิทยากรพิเศษในหน่วยงาน/องค์กรทั้งรัฐและเอกชน

🌝การให้บริการ
เปิดบ้านเรียน #ครูณัฐสาย4
-รับสอนพิเศษ
-ให้บริการสอนตามบ้านแบบตัวต่อตัว👩‍👦

📍ให้คำปรึกษา/หรือคำแนะนำปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ครูสามารถทำงานร่วมและประสานให้สอดคล้องกับ
ครูในสถานศึกษา. และปรับพฤติกรรม/กระตุ้นพัฒนาการตามใบประเมินของคุณหมอประจำตัวเด็กและผู้ปกครองอย่างเป็นองค์รวม👩‍👧‍👦👨‍👨‍👧 ได้แก่

-เด็ก/ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะออทิซึม หรือ ASD (Autism Spectrum Disorder)
-เด็ก/ผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้าในด้านของภาษา
-เด็ก/ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางประการ
-เด็ก/ผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้าในด้านการสื่อสาร การรับรู้ หรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
-เด็ก/ผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มสมาธิสั้น หรือ ADHD
หรือบุคคลที่มีพัฒนาการล่าช้าในทางใดทางหนึ่งอันอาจเกี่ยวข้องกับภาวะอาการออทิซึม

🌸เงื่อนไข : รับค่าสอนต้นเดือน ก่อนเรียน
เรียนเป็นรายเดือน -คอร์ส เพื่อล็อคตาราง การเดินทางรวมถึงเตรียมก่อนการสอนออกแบบการเรียนตามความต้องการผู้เรียนแต่ละคน รับปรึกษาปัญหาด้านการเรียนรู้ /พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในเด็กเล็ก

ขอบคุณที่ให้ความสนใจและความไว้วางใจ
หวังว่าจะได้เจอกันค่ะ by kru nutt

บทความล่าสุด

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

-

มีความจริงใจในการสอน

มาตรงต่อเวลา และเอาใจเขามาใส่ใจต่อเด็กดี

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster