ครูสอนภาษาสองภาษา (อังกฤษและเยอรมัน)
ครูมืออาชีพในประเทศไทย 15 ปี / ทำงานในโรงเรียนรัฐบาล / ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
พูดและเข้าใจภาษาไทย
พูดได้ 3 ภาษา - อังกฤษ เยอรมัน และไทย
ครูใบอนุญาต
ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา
ปริญญาตรีสาขาการศึกษา - ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา
อยู่นครราชสีมา 20 ปี
อุปกรณ์ระดับมืออาชีพสำหรับการสอนออนไลน์
รับสอนทุกเพศทุกวัย
มีวัคซีนโควิด 3 ตัว

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว