Hi :) I am a second year medical student. I scored 7.5 for IELTS. I speak fluently in Thai and English. I would love to be able to help you with all your english assignments. เรียนอยู่ต่างประเทศแล้วมีเวลาว่างช่วงนี้ เลยต้องการลองสอนพิเศษดูค่ะ

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว