นางสาว ปรัญญา สุวรรณรักษ์ ชื่อเล่น น้ำฝน อายุ 21ปี
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 4 เอก ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
ปสก. เคยเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ที่ กศน , เด็กนักเรียนนารีวุฒิ , เด็กนักเรียน โพธาวัฒนาเสณี และเคยทดลองสอน ที่เบญจมราชูทิศ

ปสก. ด้านกิจกรรม เคยแข่งทักษะเล่านิทาน story telling ในกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ของราชภัฏประจำภูมิภาคตะวันตก และเป็นพิธีกรในงาน
เคยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สิงค์โปร ฟิลิปิน มาเลเซีย เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย ที่มหาลัยราชภัฏในกทม

สะดวกสอน แถว ราชบุรี นครปฐม ศาลายา ทวีวัฒนา บางแค อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ปิ่นเกล้า สยาม

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737