สวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ ม.มหิดล อายุ 24 ปี

ประสบการณ์สอน เป็นผู้ติวให้กับเพื่อนและน้องๆตั้งแต่ระดับประถมฯจนถึงปัจจุบัน เคยช่วยสอนระดับปฐมวัยบ้างเล็กน้อยจนสามารถอ่านออก เขียนได้

มีใจรักในการสอน และเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อเราสอนไปแล้วผู้เรียนมีความสุข สามารถรู้ และเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากยิ่งขึ้น

สไตล์การสอน เป็นกันเอง เหมือนเป็นการพูดคุย รับฟังสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเป็นสำคัญ

ปล. สิ่งที่ต้องการทราบจากผู้เรียน: ความสนใจของผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการเรียนพิเศษ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737