จากประสบการณ์การสอนที่มากกว่า 10 ปี่ เราพบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ การไม่กล้าพูด การกลัวผิด กลัวฝรั่ง หรือหากไม่กลัว แต่ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่คิดและรู้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้

ดังนั้นอันดับแรกๆ ที่เราทำ คือ ทำให้นักเรียนหายกลัวภาษาอังกฤษ หายกลัวฝรั่ง ซึ่งเมื่อนักเรียนสามารถสร้างความมั่นใจขึ้นมาได้ เขาจะค่อยๆ พัฒนาขึ้น และจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในเวลาอันรวดเร็ว

สถาบันสอนภาษาของเราสอนตามแนวทาง Direct method เป็นระบบที่ใช้ได้ผลดีสำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก
• ออกแบบโครงสร้างการสอนออกเป็น 10 ระดับ
• นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการพูดทันทีที่เริ่มเรียน
• จะหายกลัวภาษาอังกฤษ ไม่กลัวฝรั่ง
• เรียนกับครูต่างชาติที่เป็น Native speaker
• ห้องเรียนกลุ่มเล็ก 5-7 คน
• ค่าใช้จ่ายไม่มาก ประมาณ 4,xxx /เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และสามารถ Test วัดระดับก่อนการเรียน ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว