จบเอกภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบปริญญาโทภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยขอนแก่น จบการสอนภาษาอังกฤษจากThe University of Waikato New Zealand เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอีงกฤษ ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา สอนไวยากรณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล สำหรับการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษทุกอย่าง

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว