ชื่อครูแอม อายุ21ปี ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปี4 อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะการสอนเน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย สอนไม่เครียดมีเทคนิคการสอนใหม่ๆอยู่เรื่อยๆขึ้นอยุ่กับตัวนักเรียน รับสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยม
เนื้อหาที่สอนตั้งแต่ไวยากรณ์ การสนทนา การอ่าน การเขียน เรียนเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน เตรียมสอบGatหรือonet

สอนออนไลน์ ดอนตูม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว