ชื่อ "เติ้ง" ครับ
ปัจจุบันเป็น Solution Engineer ที่ LINE
ก่อนหน้านี้เป็น Lead Software Engineer ที่ WISESIGHT

เรียนจบจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาษาและเทคโนโลยีที่ถนัดที่ถนัด
1). Golang
2).Javascript and NodeJS
3). MySQL
4). MongoDB
5). React
และอื่นๆ

รางวัลที่เคยได้รับ
1). ชนะเลิศการแข่งขัน Malware Analysis ของ EDTA ได้ไปร่วมประชุม APCERT ที่ประเทศมาเลเซีย (2013)
2). รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน KMUTT Bicycle tracking 2013
3). รางวัลชมเชย Army cyber contest 2014
4). เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย Microsoft Imagine Cup 2014
5). เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย Microsoft Imagine Cup 2016
6). เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย GCON by Gistda

สอนออนไลน์ วงเวียนใหญ่ สยาม สีลม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว