เริ่มสอนคนครั้งแรกตอนทำค่ายติวฟรีที่มหาลัยตอนปี 1 ตั้งแต่นั้นก็คนพบว่าตัวเองรักงานสอน สามารถสอนคนที่เข้าใจอะไรยากๆให้เห็นภาพได้ดี ตอนนี้ทำงานด้าน Network ดูแลระบบ SD-WAN และ เขียนโปรแกรมทำ Network automation อยู่ที่ธนาคารกสิกรไทย

Certificate
- CCNP Enterprise
- Cisco Certified DevNet Specialist - Enterprise Automation and Programmability
- Cisco Certified Specialist - Enterprise Core
- HCIA-Routing & Switching

สอนออนไลน์ นนทบุรี ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว