Hello, If you want to change your skill, contact me
คอร์สภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ ยูเนส

1. MATHS and SCIENCE EP:
หลักสูตรคณิตศาสตร์เวอชั่นภาษาอังกฤษ
ALGEBRA พีชคณิต
HOURS GEOMETRY เรขาคณิต
ANIMALS LIFE AND GROUPS
ชีวิตสัตว์และกลุ่มของสัตว์ 5 ชั่วโมง
PLANTS TYPE AND SCIENTIFIC NAMES
ชีวิตพืชและกลุ่มของพืช
BASIC ELECTRICITY CIRCUITS
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
THE HUMAN BODY ชีวะวิทยาร่างกายมนุษย์

ราคา 900/group/ชั่วโมง (กลุ่มละ 4 คน) หรือ ตัวต่อตัว 450บาท ต่อคน/ชั่วโมง


2. ENGLISH :
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฝึกทักษะเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
CONVERSATION. สนทนา
WORKSHEETS . แบบฝึกหัด VOCABULARY . คำศัพท์
COMMUNICATION SKILLS
ทักษะการสื่อสาร
SUBJECT ON REQUESTED
เลือกหัวข้อที่ต้องการเรียน
ราคา 800/group/ชั่วโมง (กลุ่มละ 4 คน) หรือ ตัวต่อตัว 350บาท ต่อคน/ชั่วโมง


ยินดีต้อนรับน้องทุกคนครับ พี่มนตรีมีอะไรดีๆกว่าที่เขียนไว้ในนี้นะครับ

See you !

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ใส่ใจในรายละเอียดของนักเรียนดีมาก เข้าใจและรู้ว่าต้องสอนยังไงให้เราอยากเรียน ไม่น่าเบื่อ รู้สึกว่าได้ความรู้ดีจริงๆ อาจารย์เข้าใจในงานหลากหลายสาขา ถามอะไรรู้หมดเลย สถานที่เรียนเงียบน่าเรียน เดินทางไม่ลำบาก มีใบประกาศให้อีกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยูเนส

aon ann
สา

AnyService © 2014-2016