ครูชื่อเล่น ปริม นะคะ ขณะนี้เรียนอยู่ปีสุดท้าย เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจุบันเป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์ ที่บ้านติวเตอร์ใกล้โรงเรียนบางปะกอก และรับงานสอนตามบ้านค่ะ ประสบการณ์งานสอน4ปีค่ะ
วิชาที่รับสอน
-คณิตศาตร์
อัตราค่าใช้จ่าย มี2แบบ
1) ชำระแบบรายครั้ง ครั้งละ 400บาทต่อ2ชั่วโมง สามารถเลือกเรียนได้อิสระ เรียนช่วงใดก็ได้ นัดครูเป็นครั้งๆตามวันเวลาที่ต้องการ
2) แบบคอร์ส ชำระที่เรียนครั้งแรก 2100 บาท เลือกเรียนได้2 แบบ
-เรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง ครั้งละ2ชั่วโมง ทั้งหมด 6 สัปดาห์ รวม12ชั่วโมง หรือประมาณ1เดือนครึ่ง สามารถเลือกวันเวลาได้(ตามตารางที่ครูให้เลือก)
-เรียนแบบมากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์ (ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติม)
หมายเหตุ: หากจำนวนเด็กที่เรียนมากกว่า1คน ค่าใช้จ่ายต่อคนก็เฉลี่ยถูกลงด้วยค่ะ และค่าเล่าเรียนข้างต้นสำหรับเด็กมัธยมหรือสอบแข่งขันหรือการสอบเข้าหรือเด็กพิเศษ. หากเป็นเด็กประถมหรืออนุบาล 300บาทต่อ2ชั่วโมงนะคะ
***ครูมีหน้าที่รับผิดชอบเด็กที่สอน มาเพื่อหาประสบการณ์ที่หลากหลาย มาด้วยใจรักในงานสอน แต่การพัฒนาทางด้านความรู้ต้องใช้ระยะเวลาควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและแรงสนับสนุนจากครอบครัว ไม่มีเด็กโง่หรือฉลาด แต่เป็นเพียงเพราะแวดล้อมเด็กที่เป็นตัวการสำคัญ. ยกตัวอย่างเช่น ในโรงเรียนครูดุจึงไม่กล้าเข้าหาครู. ไม่เข้าใจไม่กล้ายกมือถามเพราะอายเพื่อน เป็นเหตุที่ทำให้เด็กไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้. ทำให้การเรียนแย่ลง พ่อแม่ต่อว่า เด็กจึงหมดกำลังใจในการแสวงความรู้ การเรียนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครองที่สนับสนุนทางด้านการศึกษาของเด็ก. อยากให้เด็กเก่งและมีความรู้เพื่อพัฒนาตนต่อไป แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากครอบครัวนะคะ. ขอบคุณค่ะ**

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

BestKru © 2014-2017