ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท นักศึกษาทุนสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน วิศวกรรมเคมี (International Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (โครงการร่วม Tokyo Institute of technology, Japan) เกรดเฉลี่ย 3.76

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ
- รางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- Oral presentation in Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015)
- บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2558

ประวัติการสอนพิเศษ
มีประสบการณ์การสอน ติวสอบเข้า ม.1 เข้า ม.4 มากกว่า 10 ปี

สอนออนไลน์ จตุจักร ดอนเมือง นนทบุรี บางเขน ปทุมธานี มีนบุรี รังสิต ลาดพร้าว ลำลูกกา สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว