ดิฉันเป็นครูวิทยาศาสตร์มา 10ปี จบปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบปริญญาโทศึกษาศาสตร์ โดยการเป็นนักเรียนทุน ของ สสวท ในโครงการส่งเสริมครูผู้มีความสามาถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

บางพลี บางเสาธง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว