การศึกษา : เเผนการเรียน วิทย์-คณิตประยุกต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์สอน : 2 ปี
วิชาที่สอน : ฟิสิกส์ทุกระดับชั้น , คณิตศาสตร์ระดับประถมถึงมัธยมต้น

ผมเคยเป็นเด็กไม่เก่งมาก่อน เคยต้องพยายามมากๆมาก่อน ผมเข้าใจว่านักเรียนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจตรงไหนและต้องทำความเข้าใจมันอย่างไรครับ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737