สวัสดีค่ะ เนตรจันทรา ทรัพย์ล้น ชื่อเล่น นางฟ้านะคะ
สอวน.ชีววิทยา ค่าย 3 TBO18 เหรียญทองแดงค่ะ ตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาได้ด้วยรอบ 1 Portfolio โครงการเรียนดีโอลิมปิกค่ะ
รับสอนพิเศษ
🐳 พื้นฐานวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
🐳 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
รับสอนพิเศษออนไลน์ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเล็ก 3-5 คน

ราคาค่าเรียน

พื้นฐานชีววิทยา100 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานชีววิทยาทุกบท หรือจะเลือกเป็นบางบทที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมได้

พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ100 บาท ต่อชั่วโมง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทุกบท หรือ สามารถเลือกบทที่ค้องการเรียนเองได้

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว