ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

***รับสอนดนตรีไทยทุกชนิด มีเครื่องให้ยืมเรียน

(ครูอิงค์)
-สอนขิม ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ขลุ่ยและเครื่องสายทุกชนิด/ระนาดเอก
-ชั้นมัธยม จบวิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพ
-จบการศึกษาปริญญาตรี (กศ.บ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย มหาวิทลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-มีใบประกอบวิชาชีพครู
-ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนราชวินิตประถม
-สอนดนตรีไทยและภาษาไทยที่ The Buddhist Center of Dallas มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๕๙
-สอนดนตรีไทยและภาษาไทยที่ วัดมงคลรัตนารามเมืองFort walton beach มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๖๑

(ครูมี่)
-สอนระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง ขลุ่ย และเครื่องตีทุกชนิด
-จบการศึกษาปริญญาตรี (ศป.บ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง เอกดนตรีไทย มหาวิทลัยบูรพา
-ฝึกงานที่กองดุริยางค์ทหารเรือ แผนกดนตรีไทย
-สอนดนตรีไทยและภาษาไทยที่ The Buddhist Center of Dallas มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๖๐
-สอนดนตรีไทยและภาษาไทยที่ วัดมงคลรัตนารามเมืองFort walton beach มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๖๑

การเรียนดนตรีไทยเป็นการฝึกการใช้สมาธิ ทำให้มีระเบียบวินัยรอบคอบ พัฒนาด้านบุคลิกภาพ สนุกสนานและคลายความเครียด สร้างความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียนโน้ตดนตรีไทย พร้อมทั้งเป็นการรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป :)

คุณครูสอนเข้าใจง่ายมากๆค่ะ😊

ติดต่อกลับรวดเร็ว การสื่อสารชัดเจน คุณครูอัธยาศัยดีน่ารักเป็นกันเอง ราคามิตรภาพ

ครูใจเย็น สอนดี ใส่ใจผู้เรียน

ครูอิ๊งสอนทำตามง่าย ใจเย็น ใจดี รับฟัง

สามารถสอนผมเล่นเทคนิคยาก ๆ ของซออู้ได้ด้วยครับ

ครูใจเย็น สอนดีค่ะ

บ้านดนตรีเสียงซอลตอบกลับ:
ขอบคุณค่ะ :))
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster