ชื่อ นางสาวปิยภรณ์ ใจซื่อ
เรียนจบจาก ภาคดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

รับสอนดนตรีไทย (ขิม,ฆ้องวงใหญ่)
เรียนจบเอก ฆ้องวงใหญ่โดยตรง
สามารถสอนขิมได้ เพราะเป็นเครื่องมือแรกที่เรียนดนตรีไทย

ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนวิชาดนตรีไทย ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ดอนเมือง บางนา ประเวศ รังสิต ลำลูกกา สายไหม เฉลิมพระเกียรติ ร.9

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว