การศึกษา
สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์และคุรุศาสตร์ เอกวิชาการเรียนการสอนภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยจี้หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประสบการณ์การสอน
-อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย
รับผิดชอบการสอนนักศึกษาชั้นปีที่1-4 ในคณะศิลปศาสาตร์ คณะบริหารธุรกิจ(อินเตอร์)
-อาจารย์พิเศษ สถาบันภาษาสยามและคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบงานสอน ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาเบื้องต้น
-ติวเตอร์ ภาษาจีน สถาบันเลิร์นนิ่ง
รับผิดชอบงานสอน ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษา

-อาจารย์ภาษาจีน ประจำโรงเรียนวัดนาคมิตร
รับผิดชอบงานสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

ประการณ์สอน(ติวเตอร์)
-ภาษาจีนประถมศึกษา รร อัญสัมชัญ
-ภาษาจีน สื่อสารเพื่อธุรกิจ
-ภาษาจีน เตรียมความพร้อม เพื่อไปศึกษาต่อ ที่ประเทศจีน
-ภาษาจีน พื้นฐานเตรียมความพร้อม
-ติวภาษาจีน การสื่อสาร สำหรับแอร์
-ติวสอบ เพิ่มคะแนน
-ภาษาจีน สำหรับอนุบาล

สอนแบบเป็นกันเอง, ไม่เครียดจนเกินไป, สอนตามความต้องการของผู้เรียน และ มีการเตรียมการสอนล่วงหน้าเสมอ มีสื่อการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ เกมส์ บัตรคำต่างๆ

สอนออนไลน์ คลองสาน จอมทอง ดุสิต ตลิ่งชัน ธนบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางบอน บางพลัด บางรัก บางแค บางใหญ่ ภาษีเจริญ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว