รับสอนพิเศษทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ผู้สอนเป็นกันเอง ใจดีค่ะ มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น-วัยทำงาน
หลักสูตรภาษาอังกฤษเน้นปรับพื้นฐานแกรมม่าตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงฝึกทำแบบฝึกหัดเตรียมตัวเพื่อเตรียมสอบเลยค่ะ
นอกจากนี้ยังรับสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ชั้นอนุบาล-ประถมต้นด้วยค่ะ
สามารถสอนผ่านทางออนไลน์ได้ หากผู้เรียนมีความสนใจจะเรียนแต่ไม่สะดวกมาเจอกัน
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตค่ะ

สอนออนไลน์ คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว