การศึกษา
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เนื้อหาและระดับชั้นที่รับ
- รับสอนเนื้อหาภาาาไทย ตั้งแต่ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล-มัธยม
ช่วงเวลาในการทำงาน
- สามารถพูดคุยเวลาที่สะดวทั้งสองฝาย
ราคา
- ชั่วโมงละ100บาท ในราคานี้มีชีทประกอบการเรียนในเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว