ดิฉัน : นางสาว วชิราภรณ์ ไพรพิจิตร์
ชื่อเล่น : ครูนุ่น
อายุ : 25 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะศึกษาศาสตร์ เอกวิชาสังคมศึกษา
ประสบการณ์การสอน :
• การสอนพิเศษการอ่านภาษาไทย
• การสอนพิเศษการอ่านภาษาอังกฤษ
• การสอนพิเศษการอ่านภาษาจีนระดับประถมศึกษา
• การเป็นครูที่โรงเรียนประชาราษฏร์บำเพ็ญ
**ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-รายวิชาสังคมศึกษา
**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-รายวิชาประวัติศาสตร์
**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-รายวิชาประวัติศาสตร์
-รายวิชาเศรษฐศาสตร์
-รายวิชาหน้าที่พลเมือง
-รายวิชาภูมิศาสตร์
-รายวิชากฏหมาย
**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-รายวิชาเศรษฐศาสตร์
-รายวิชาหน้าที่พลเมือง
-รายวิชาภูมิศาสตร์
-รายวิชากฏหมาย

***เทคนิคการสอนส่วนตัว***
การจัดการเรียนการสอนของดิฉัน จะมีการใช้การเล่นเกมส์เข้ามาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียนรู้ และการสอนเนื้อหาสาระสลับกัน หากผู้ปกครองไว้ใจและให้โอกาสดิฉัน ดิฉันจะใช้ความสามารถที่ดิฉันมีพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กๆให้ดีที่สุด ครูนุ่นเชื่อว่าเด็กๆจะสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ

•รับสอน ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
•เวลาทำงานสามารถนัดหมายได้

กรุงเทพกีฑา บางบ่อ บางพลี บางเสาธง ประชาราษฏร์บำเพ็ญ พระราม 9 รามคำแหง ห้วยขวาง เปร็ง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว