อาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชนหลายแห่งทั้งแผนกสามัญและสองภาษาครับ
แนวการสอนขึ้นอยู่กับความระดับความรู้ความเข้าใจและความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก เช่น

กลุ่มแรก - ไม่เข้าใจในวิชาฟิสิกส์เลย คณิตศาสตร์ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็จะเริ่มจากการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อน และสอนทบทวนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ใหม่ให้เข้าใจ พร้อมกับการทำโจทย์จากง่ายไปยาก

กลุ่มที่สอง - พื้นฐานฟิสิกส์พอเข้าใจแต่มีบางหัวข้อที่ยังติดขัด ก็จะทบทวนเนื้อหาส่วนอื่นๆอย่างคร่าวๆ แล้วไปเน้นในหัวข้อที่ติดขัด

กลุ่มที่สาม - เข้าใจเนื้อหาค่อนข้างดี ต้องการเพิ่มเติมเทคนิค วิธีคิดลัด จะใช้วิธีลุยโจทย์ข้อสอบต่างๆพร้อมวิเคราะห์โจทย์แต่ละข้อก่อนทำ ทั้ง O Net, PAT และ 7 วิชาสามัญ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว