สอนเคมี ที่ มงฟอร์ตวิทยาลัย ปี 2541-2557
สอนวิทยาศาสตร์ ม ต้น และเคมี ม ปลาย ปี 2534-2540
สอน giffted เคมี
สอน ติวโอลิมปิก
ที่ปรึกษาทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
ติวเข้า มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง 10 ปี
ติวสอบเข้า ม 4 ต่อเนื่อง 20 ปี

เชียงใหม่ แยกพรอมเมนาดา โฮมอินทาวน์ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว