จบการศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขา Biochemical and Biomedical Engineering ที่ National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน

เคยทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ บริษัท Fruita Biomed
เคยเป็นติวเตอร์วิชาชีววิทยา ประจำสถาบันกวดวิชา Kemes

- เข้าร่วมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คะแนนสูงสุดแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา
- โครงการกระจายทุนแพทย์สู่ชนบท หนึ่งอำเภอ หนึ่งแพทย์ (ODOD)

ราคาค่าเรียน

ตะลุยโจทย์ชีววิทยา (วิชาสามัญ)250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา ข้อสอบย้อนหลัง 7 ปี และเทคนิคการทำโจทย์

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว