จบวิทยาศาสตร์​ สาขาจุลชีววิทยา(เกียรตินิยมอันดับ2)​
สถาบันเทคโนโลยี​พระจอมเกล้า​เจ้าคุณ​ทหาร​ลาดกระบัง
มีประสบการณ์​สอนวิทยาศาสตร์6ปี
สอนได้ทั้งวิทยาศาสตร์และScienceโปรแกรมEnglish Program ระดับประถมศึกษา​ มัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยม​ศึกษาตอนปลาย

สอนออนไลน์ ประเวศ มีนบุรี ลาดกระบัง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว