สำเร็จการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ระดับ ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การทำงาน อาจารย์ ประจำ สาขา เศรษฐศาสตร์การ เงิน การ คลัง มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ศรีสะเกษ ตั้ง แต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2560

เชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ครูใจดี และตั้งใจมาสอนเด็กจริงๆค่ะ

ครูสอนดีใส่ใจรายละเอียดเด็กมากค่ะ จะสอบแล้วโทรปรึกษาครูนอกเวลาเรียนก็ได้คำปรึกษาดีมากๆเลย เหมือนเป็นที่ปรึกษาไปในตัว

สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายขึ้น เป็นกันเอง

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster