เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แลเเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) ม.รามคำแหง (2557-2560)
ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ที่หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ
(2562-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การสอน
~ โครงการสอนพิเศษวิชาแคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 2 ที่ห้องคอมมอน คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง (2558 - 2559)
~ โครงการติวสรุปก่อนสอบวิชาหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค สำหรับ นศ ปีหนึ่ง ที่ห้องคอมมอน คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง (2559-2560)
~ เป็นผู้ช่วยสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ในรายวิชา Advanced Macroeconomic Theories 1 (ระดับ ป.โท เทอม 1/2563), Microeconomics Theories 2 (ระดับ ป.ตรี เทอม 2/2563) และ Mathematics for Economists 2 (ระดับ ป.ตรี เทอม 1/2564)

วิชาต่าง ๆ ที่ที่สามารถสอนได้
- เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro) และ เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro) ขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง ระดับ ป.ตรีทุกมหาลัย
- Math Econ, Stat Econ และ เศรษฐมิติ (Econometrics) ระดับ ป.ตรีทุกมหาลัย
- คอร์สเตรียมสอบเศรษฐศาสตร์เพื่อเรียนต่อระดับ ป.โท*
- สอนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ AP Economics** (ส่วน IGCSE / O-Level / A- Level ขออนุญาตยังไม่รับสอนทุกกรณี)

สอนออนไลน์ราคาชั่วโมงละ 300 บาททุกกรณี
และออฟไลน์ราคา 300 - 500 บาทต่อชั้วโมง (ขึ้นกับสถานที่สอน)

* คิดราคาคอร์สละ 2,000 -3,000 บาท (แล้วแต่จำนวนครั้งที่ตกลงกัน)
** ราคาชั่วโมงละ 350 - 400 บาททั้งออนไลน์และออฟไลน์

สอนออนไลน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นนทบุรี ม.รามคำแหง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว