• รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น
• รับสอนภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น

สอนแบบกันเอง ไม่เครียด คุยสนุก สอดแทรกความรู้
มีวิธีรับมือต่างๆ มีประสบการณ์การสอนเด็กที่เป็นโรคไฮเปอร์

- สอน SAT คณิตศาสตร์ ลูกศิษย์ติดอักษรจุฬาฯ
- สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมปลายและต้น นักเรียนเกรดเพิ่มขึ้น
- สอนภาษาจีนเด็กๆ เป็นกลุ่มและเดี่ยว นักเรียนสอบผ่านได้คะแนนเกือบเต็มทุกครั้ง
- สอนภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐาน พื้นฐานแน่นตั้งแต่pinyin สำเนียงชัดเหมือนครูคนจีน

เหม่ยจิน (จิน)
• บัณฑิตจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาคณิตศาสตร์• เรียนภาษาจีนเป็นระยะเวลา 8 ปี
• สอบ HSK ระดับ 4 ได้ตั้งแต่ ม.3

สอนออนไลน์ Mrt พระราม 9 Town in town ดินแดง รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว