สวัสดีครับ ผมชื่อบอสนะครับ :)
ปัจจุบันผมรับสอนพิเศษ วิชาทางการเงิน และภาษาอังกฤษครับ รายละเอียดประสบการณ์การสอน และประวัติการเรียนมีดังนี้ครับ

ประวัติการศึกษา
- จบการศึกษาม.ปลาย จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (เกรดเฉลี่ย 3.82)
- จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)
- ปัจจุบันทำงานบริษัทหลักทรัพย์
- ได้คะแนน TOEIC 955/990

ประวัติการสอนภาษาอังกฤษ
- ติวน้องป.ตรี เพื่อสอบ TOEIC (หลังการเรียนน้องทำคะแนนได้ 875)
- สอนวัยทำงาน เน้นเรื่องการเขียน Writing เพื่อใช้สื่อสารในที่ทำงาน
- สอนนิสิตป.ตรี ภา่ษาอังกฤษ เพื่อทบทวนสำหรับการสอบ

ประวัติการสอนวิชาด้านการเงิน และประวัติส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
- ติววิชาเกี่ยวกับการเงินสำหรับป.โท
- ติววิชาทางการเงิน(หลายวิชา) สำหรับ นิสิตป.ตรีภาค finance จุฬา โดยน้องนิสิตจบได้เกรด 3.80 (เกียรตินิยมอันดับ1)
- สอบผ่าน CFA level 2
- ได้ที่1 ในการแข่งขัน YFS 2014 จากเมืองไทยประกันชีวิต

สอนออนไลน์ ดอนเมือง นนทบุรี ปทุมธานี ปากเกร็ด หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว