รับสอนคณิตศาสตร์ชั้นป.1-ม.3(สนอเนื้อหาในหนังสือเรียน) สอนเสาร์-อาทิตย์ วันละ 1 ชั่วโมง เลือกเวลาได้ตามสะดวก ระหว่าง 10.00-16.00น. นักเรียนสามารถปรึกษาโจทย์คณิตศาสตร์ได้ฟรี ชั่วโมงละ 60 บาท เรียนครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

อุบลราชธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว