สวัสดีครับชื่ออนุกฤช โทครับ
จบจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่เกรดเฉลี่ย 3.66
ต่อมาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 คณะสหเวชศาสตร์ ครับ
ชอบงานเกี่ยวกับการสอนครับหวังว่าจะทำให้ผู้เรียนทุกคนเก่งไปพร้อมกันครับ

สอนออนไลน์ คลองหลวง รังสิต เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว