ชื่อเล่น จ๋อมแจ๋ม นะคะ อายุ 21 ปี ตอนนี้กำลังจะศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
-ONET อังกฤษ ได้ 80/100 คะแนน
-9วิชา อังกฤษ ได้ 76.25/100 คะแนน

-มีปูพื้นฐานก่อนเรียน
-เรียนเป็นระบบ เน้นตรงจุดที่นักเรียนต้องการ

-มีประสบการณ์สอนน้องๆในชุมนุม พูดคุยได้สบายกันเองเลย
-สอนเพื่อเพิ่มเกรด
-มีเทคนิคการสอน เน้นความเข้าใจ ท่องจำบ้างเท่าที่จำเป็น
-สอนได้ตามแนว BTS สอนออนไลน์
-เคยสอนอังกฤษ ม.ปลาย และ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเกรดในโรงเรียน200 บาท ต่อชั่วโมง

ทักษะการทำข้อสอบ เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์

สอนออนไลน์ นนทบุรี ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว