สอนโดยอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเนื้อหาที่แท้จริงของบทเรียน และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะสามารถทำคะแนนได้ดี โดยจะมีแนวข้อสอบ และเทคนิคในการทำข้อสอบให้กับผู้เรียนด้วย
จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เกียรตินิยม อันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.61
และเป็นผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) กง201 การเงินธุรกิจ ตอนเรียนอยู่ปีการศึกษาที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการสอนในคาบการเรียนทบทวนพิเศษ สอบ TU-GET ได้คะแนน 850
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: ธรรมศาสตร์/พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว