📌ประสบการณ์การสอนทั้งระดับปฐมวัยและประถมต้น สิบปีค่ะ ผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพครูมามากมายทั้งของกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาต่างๆ​
📌​รับสอนเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
📌​ติวเพื่อเข้าชั้นป.1โรงเรียนสาธิตและเครือคาทอลิก
📌​รับสอนทางออนไลน์​

บริการออนไลน์ ชลบุรี บ้านบึง ศรีราชา

สื่อการสอนดี เยอะ เข้าใจนร.

แม่โอ้ ลูกอิงคแลนด์ · 2019 ก.ย. 1
ธนวันต์ สถาวรตอบกลับ:
ขอบคุณ​ผู้ปกครอง​ที่ไว้วางใจ​คุณครู​ค่ะ
ธนวันต์ สถาวร

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster