สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย: 3.77 - วิทยาลัยนวัตกรรม - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและการบริการ (BSI) หลักสูตรนานาชาติ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการนักศึกษาชมรม Thammasat University ASEAN-Delegation (TUAD) โครงการผู้แทนการประชุมอาเซียนกับนานาชาติ
เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ EDUWORLD ประเทศสหรัฐอเมริกา
IELTS 7.5/9.0
GAT ENG - 61 150/150
NEW SAT ENG 700/800
ONET ENG 98/100

สอนออนไลน์ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกอกน้อย บางพลัด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว